Nyheder


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Storstrømmen Kippinge Idrætsforening
Onsdag 8. maj kl. 19 i Fælleshuset, Brarupvej 3a, Øster Kippinge.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen